Hợp tác xã Dương Liễu đơn vị điển hình tiên tiến của liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội

Hợp tác xã Dương Liễu là thành viên của liên minh HTX thành phố Hà Nội. Mọi hoạt động của HTX trong lĩnh vực kinh thế xã hội đều gắn liền với việc phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã và các cơ quan chức năng cấp trên, Hợp tác xã đã làm tốt các mặt hoạt động phát triển Hợp tác xã, giải quyết việc làm cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ năm 2014 đến nay, thực hiện theo luật HTX mới 2012, HTX tiếp tục đạt nhiều thành tích tốt đẹp, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kinh tế xã hội và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thành phố và địa phương phát động.
Năm 2014 Hợp tác xã đã được Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Nội trao tặng huân chương lao động hạng Nhì cho sự nghiệp phát triển của TP. Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung.

                                                    Ảnh HTX đón nhận huân chương lao động hạng nhì

Với những kết quả đạt được, vừa qua tại hội nghị tổng kết công tác Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến năm 2016 của liên minh HTX thành phố Hà Nội, Hợp tác xã Dương Liễu đã được tuyên dương là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến.
Sáng ngày 26/08/2016 tại nhà văn hóa trung tâm quận Hà Đông, liên minh HTX TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương ” Người tốt việc tốt – điển hình tiên tiến khu vực kinh thế HTX năm 2016.
Trong báo cáo tổng kết về phong trào Người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến khu vực kinh tế Hợp tác xã năm 2016 của liên minh HTX Thành phố Hà Nội, Hợp tác xã Dương Liễu là Hợp tác xã có quy mô toàn xã với 2531 hộ xã viên đã được tổ chức lại theo luật HTX 2012 đầu tiên trên thành phố Hà Nội. Được nhiều Hợp tác xã bạn đến học hỏi kinh nghiệm. Hợp Tác Xã duy trì 13 khâu dịch vụ có hiệu quả kinh doanh dịch vụ đa ngành nghề, đảm bảo việc làm cho người lao động, không ngừng nâng cao đời sống xã viên và góp phần phát triển cộng đồng.
Tại hội nghị này, Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Nội đã trao tặng 1 cờ thi đua và 4 bằng khen, 5 chứng nhận Người tốt việc tốt cấp thành phố cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất. Trong đó, Hợp tác xã Dương Liễu đã được trao tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2015. Bên cạnh đó, một cán bộ của HTX đã được trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2016.
Cũng tại hội nghị này, liên minh HTX TP.Hà Nội đã bình chọn 7 đơn vị tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu để dự Đại Hội điển hình tiên tiến toàn quốc được tổ chức vào tháng 10 tới đây. Hợp tác xã Dương Liễu là 1 trong số 7 đơn vị tập thể được bình chọn. Và ông Nguyễn Phi Đức, giám đốc HTX Dương Liễu là 1 trong 4 cá nhân tiêu biểu của liên minh HTX TP. Hà Nội được cử đi dự Đại Hội điển hình tiên tiến toàn quốc sắp tới.
Trong những năm qua, phong trào thi đua của liên minh HTX Hà Nội được đánh giá có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung sát với thực tiễn của đơn vị. Phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả nhiều mặt công tác của HTX, động viên khuyến khích xã viên hăng hái thi đua lao động sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, nhiều gương người tốt việc tốt, có sức lan tỏa trong thành viên HTX, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế tập thể của thủ đô.
Việc Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Nội quyết định tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2015 cho HTX Dương Liễu là một niềm vinh dự phấn khởi đối với toàn bộ cán bộ xã viên HTX, là nguồn động viên cổ vũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tạo động lực mới cho sự phát triển đi lên của Hợp tác xã Dương Liễu.

Tin Liên Quan