L? ?ón nh?n huân ch??ng lao ??ng h?ng nhì ?nh ?ón nh?n huân ch??ng lao ??ng

Miến dong Dương Liễu

  • Mã sản phẩm : MD480G
  • Giá sản phẩm : Lien he: 0433.669.677
  • Giá khuyến mại : Liên Hệ
  • Giá giảm :
Mua hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: 01/2009/MD

 

Tên cơ sở sản xuất thực phẩm:  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP,

                                             KINH  DOANH  THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DƯƠNG LIỄU.

Địa chỉ:        Xóm Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Điện thoại:   04 33669 677

Fax:              04 33666 388                E-mail: Duonglieu_coop@yahoo.com

  CÔNG BỐ

 Tiêu chuẩn cơ sở: 01/2009/MD

Áp dụng cho sản phẩm:  MIẾN  DONG

Xuất xứ:  Hoài Đức – Hà Nội

 

Chúng tôi xin cam kết:

    Sản xuất kinh doanh thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về những vi phạm đối với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

 

Hoài Đức, ngày  11  tháng  12 năm 2009.

                                                                                              Đại diện cơ sở thực phẩm.

                                                                                                                       Đã ký

Sản Phẩm Liên Quan

Miến dong Dương Liễu Miến dong Dương Liễu

Giá: Lien he: 0433.669.677

Nông sản 6 Nông sản 6

Giá: Liên Hệ

Nông sản 5 Nông sản 5

Giá: Liên Hệ

Nông sản 4 Nông sản 4

Giá: Liên Hệ

Nông sản 3 Nông sản 3

Giá: Liên Hệ

Nông sản 2 Nông sản 2

Giá: Liên Hệ