Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DƯƠNG LIỄU

Địa chỉ: Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Điện thoại:  02433 669 677

Email: duonglieu_coop@yahoo.com

Website: https://duonglieucoop.com.vn