Đại Hội Chi Bộ Hợp Tác Xã Dương Liễu nhiệm kỳ 2016- 2018

Ngày mùng 7 tháng 8 năm 2016 Chi Bộ Hợp Tác Xã Dương Liễu tổ chức Đại Hội chi bộ Hợp Tác Xã nhiệm kỳ 2016 – 2018.

 

Đến dự với Đại Hội gồm có đồng chí Ngô Khang Kiện – Phó bí thư thường trực Đảng Ủy xã, đồng chí Nguyễn Bá Hưng – Thường vụ Đảng Ủy, Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Dương Liễu, Ông Nguyễn Phi Đức – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc, các ông bà trong Hội Đồng Quản Trị Hợp Tác Xã, cùng các đồng chí Đảng viên trong chi bộ
Tại Đại Hội, đã bỏ phiếu kín và bầu ra Bí thư và Phó bí thư chi bộ khóa 2016 – 2018. Bí thư chi bộ Hợp Tác Xã- Ông Nguyễn Quang Doanh, Phó bí thư là đồng chí – Nguyễn Phi Hùng. Đại hội chi bộ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2018.
Về công tác chính trị tư tưởng:
– Chi bộ thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương tới cán bộ Đảng viên trong chi bộ, thường xuyên chỉ đạo thực hiện tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê – Nin và tư tưởng Hồ chí Minh tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống và những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Kiên quyết xử lý các vi phạm phát luật và kỷ luật của Đảng.
– Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và người lao động trong chi bộ đã đề ra kế hoạch kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị đạt kết quả cao nhất.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
– Chỉ đạo HTX thực hiện tốt luật doanh nghiệp và luật HTX chấp hành nghiêm các chế độ chính sách của nhà nước các quy định có liên quan, tạo đà tăng trưởng bền vững, bảo toàn được vốn, tăng tích lũy, phát huy nghành nghề truyền thống của địa phương, mở thêm dịch vụ mới, thực hiện tốt chức năng sản xuất kinh doanh tổng hợp, tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động đem lại lợi ích cho thành viên.
Công tác xây dựng Đảng:
– Duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ hàng tháng. Đề ra nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ trong Đảng, phát huy tính lãnh đạo, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng luôn coi trọng và làm tốt công tác phê bình và tự phê bình.
– Bổ xung vào quy chế hoạt động của cấp ủy và chi bộ cho phù hợp, thực hiện tốt quy chế làm việc. Luôn quan tâm bồi dưỡng quần chúng yêu tú làm tốt công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 1 -2 đảng viên mới.

Tin Liên Quan